📌Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową:
📌Rekrutacja rozpocznie się 15 czerwca 2020
Ważne❗❗❗
Nabór do I klasy liceum ogólnokształcącego - oddziału mistrzostwa sportowego odbędzie się w XII Liceum Ogólnokształcącym. Należy wybrać:
Klasa M - dyscyplina/ profil:
➡ pływanie
➡ gimnastyka sportowa
➡ lekkoatletyka
➡ judo
Wszelkie informacje dotyczące naboru elektronicznego są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących : zssio.com.pl

Diagnoza zaburzeń zachowania

Zaburzenia zachowania możemy zdiagnozować dopiero wówczas, gdy nieoptymalne reakcje staja się regułą i trwają dłużej niż sześć miesięcy. Do podstawowych cech zaburzeń zachowania zaliczamy nieadekwatność, sztywność reakcji, szkodliwość dla podmiotu i otoczenia oraz negatywne emocje. Zaburzenia zachowania możemy obserwować w różnych obszarach funkcjonowania dziecka:

 1. W relacji z rówieśnikami
 • Odsuwanie się, izolowanie od innych, odrzucenie ich
 • Wykorzystywanie agresji do rozwiązywania sporów i konfliktów
 • Manipulowanie innymi, żeby osiągnąć korzyści
 • Rywalizowanie z innymi
 1. W relacji z dorosłymi
 • Wykorzystywanie manipulacji do osiągnięcia własnych korzyści
 • Kłamstwa
 • Odrzucenie wszelkich form pomocy osób życzliwych
 • Prowokowanie, grożenie i zastraszanie
 1. W relacjach zadaniowych
 • Odczuwanie złości i dyskomfortu w trakcie wykonywania różnego rodzaju zadań
 • Odkładanie zadań na inny dzień, niechętne ich wykonywanie
 • Przerywanie zadania, kiedy pojawiają się bardziej skomplikowane zagadnienia
 • Niszczenie efektów swojej pracy, deprecjonowanie jej
 1. W odniesieniu do samego siebie
 • Obniżone poczucie własnej wartości
 • Deprecjonowanie siebie i swoich możliwości
 • Stosowanie autoagresji
 • Odczuwanie poczucia winy w sytuacji, kiedy jest krzywdzone, oraz obwinianie się i branie odpowiedzialności na siebie w przypadku popełnienia jakiegoś błędu

Zaburzenia zachowania mają dość złożony charakter i mogą być wypadkową czynników środowiskowych, biologicznych oraz indywidualnych cech temperamentu dziecka. Uwarunkowania tych zaburzeń możemy podzielić na trzy kategorie:

 • Takie, które są związane z samym dzieckiem
 • Skorelowane z rodzina dziecka
 • Związane ze środowiskiem szkolnym

 

Przyczyny zaburzeń zachowania

 • Sytuacja urazowa
 • Negatywne emocje
 • Uogólnianie przekonań i myśli
 • Zaburzone zachowanie

Zaburzone zachowania pociągają za sobą liczne problemy i trudności, które ujawniają się w szczególny sposób w sytuacjach szkolnych. Zaliczamy do nich:

 • Niechęć do nauki, brak zainteresowań oraz ciekawości poznawczej
 • Stosowanie agresji
 • Przyjmowanie postawy buntowniczej. Lekceważenie poleceń kierowanych przez nauczyciela, podważanie zdania nauczycieli
 • Niekontrolowane wybuchy gniewu
 • Przejawianie nadmiernej ruchliwości
 • Prezentowanie zachowań nieakceptowanych społecznie
 • Zachowania o charakterze autodestrukcyjnym

 

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze przejawiają się tendencją do buntowania się przeciwko osobom mającym autorytet. Ponadto dziecko przejawia następujące wzorce zachowania:

 • Nie panuje nad sobą
 • Wchodzi w konflikty z osobami dorosłymi
 • Łamie ustalone wcześniej zasady, postępuje niezgodnie z przyjętymi normami
 • Świadomie i celowo irytuje innych ludzi, jest złośliwe
 • Jest drażliwe, szybko się denerwuje
 • Często oskarża innych o niewłaściwe wykonanie jakiegoś zadania, zrzuca na inne osoby winę za błędy czy niepowodzenia
 • Postępuje na przekór oczekiwaniom

 

Jak pomóc uczniowi przejawiającemu zaburzenia zachowania?

 

Powstrzymywanie destrukcji

 • Bieżące informowanie o niewłaściwym zachowaniu
 • Zgłaszanie swojego sprzeciwu wobec pewnych działań
 • Dawanie wskazówek co do tego, jakie są nasze oczekiwania
 • Ustalenie norm i zasad postępowania, stworzenie kodeksu
 • Pokazywanie, jakie są konsekwencje danych zachowań
 • Naprawienie wyrządzonej szkody

Tworzenie dobra

 • Dostrzeganie i nagradzanie wszystkich pozytywnych zachowań
 • Pochwała opisowa
 • Rozwijanie mocnych stron dziecka
 • Budowanie nowych sytuacji, w których dziecko może się wykazać


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego