WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA DO WYKORZYSTANIA W PRACY:

 • Problem zawsze należy traktować poważnie – jeśli choć raz zbagatelizujemy problem dziecka, ono już więcej do nas nie przyjdzie, zostanie z nim samo, co może przyczynić się do zamknięcia w sobie, wycofania z życia towarzyskiego, a nawet depresji

 • Należy zawsze podkreślać, że ofiara nie ponosi winy za agresywne zachowania innych osób – dziecko, które udostępnia wszelkiego rodzaju zdjęcia, filmy albo swoje przemyślenia, czeka na akceptację i pozytywny odbiór ze strony rówieśników. Jeśli jednak spotka się z odrzuceniem, może uznać, że jest to jego wina. Zadaniem nauczycieli jest podkreślenie, że wina nie leży po jego stronie.
 • Ważne jest udzielenie pomocy dziecku, tak, żeby zrozumiało, jakimi pobudkami kieruje się hejter i dlaczego zachowuje się w taki sposób. Szczególną uwagę należy zwrócić na podkreślenie znaczenia anonimowości w sieci i tego, że trudno jest wobec takiej osoby wyciągnąć konsekwencje.
 • Wszystkie reakcje powinny mieć charakter spokojny, łagodzący, aby nie prowokować hejtera do dalszych działań.
 • Jeśli nie uda się rozwiązać problemu i hejt będzie nadal się pojawiał, można zgłosić sprawę do administratorów stron, a nawet na policję.
 • Należy poinformować rodziców dziecka, o tym, że stało się ofiarą hejtu, i przedstawić plan działania – w zależności od rodzaju problemu oraz stopnia rozpowszechnienia nieprawdziwych lub obraźliwych informacji, należy skupić się zarówno na pracy z ofiarą, jak i z grupą rówieśniczą, w której ona przebywa

 

WSKAZÓWKA DLA UCZNIA, JAK UNIKNĄĆ HEJTU LUB GO POWSTRZYMAĆ:

 • Warto na spokojnie podejść do hejterskiego komentarza, nie odpowiadać na niego pod wpływem emocji
 • Odpowiadanie agresją na agresję przyczynia się tylko do nasilenia negatywnych działań
 • Należy unikać udostępniania agresywnych komentarzy – dzięki temu zmniejsza się ich zasięg
 • Warto usuwać, kasować złośliwe komentarze, jeśli tylko jest to możliwe
 • Hejt należy zgłaszać administratorom portali, na których się pojawia
 • Warto pamiętać, że każda krytyka jest hejtem
 • Swoje niezadowolenie można wyrazić w sposób kulturalny, z szacunkiem dla drugiej osoby. Nie trzeba stosować w swoich wypowiedziach wulgaryzmów czy agresji
 • Istotne jest podkreślanie, że nie należy unikać komentowania różnych rzeczy czy dzielenia się poglądami ze względu na hejtera

 

Opracowanie Agnieszka Wałęsa


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego