Pomimo pandemii uczciliśmy Tydzień Demokracji w ZSSiMS. Uczniowie brali udział w konkursach, quizach, debatach klasowych, emisji filmu m.in. „ Polskie drogi do wolności”,  „ Drogi do wolności, drogi do wspólnej Europy 1945-2007”, tworzyli plakaty i przygotowywali się do wyborów SU.

                                  Agnieszka Kościelska, Elżbieta Krawczykiewicz, Anna Wilińska, Mariola Treder

 


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego