Trening mentalny (umysłu) jest uzupełnieniem specjalistycznego treningu sportowego. Ogólnymi celami prowadzonego w ZSMS treningu mentalnego są:

  • wspomaganie rozwoju uczniów – sportowców;

  • kształtowanie umiejętności psychologicznych niezbędnych w realizacji celów treningowych i sytuacjach startowych;

  • psychoedukacja dotycząca symptomów stresu i strategii radzenia sobie z emocjami
    w sytuacjach startowych;

  • kształtowanie poczucie własnej wartości i poczucia skuteczności zawodników;

  • nauka dostosowania poziomu pobudzenia do specyfiki wyzwania, z którym mierzy się zawodnik;

  • analizowanie i przeformułowywanie negatywnych przekonań ujawniających się w sytuacjach zadaniowych;

  • trening koncentracji uwagi.

Psychologia sportu jest działem psychologii stosowanej, zatem w diagnozie specjalistycznej wykorzystywana jest wiedza psychologiczna oparta na sprawdzonych koncepcjach odnoszących się do aktywności sportowej. Z tego względu konstruuję oddziaływania psychologiczne analizując specyfikę dyscypliny sportowej, a następnie indywidualnych właściwości jednostki lub zespołu sportowego. Niezwykle istotne, z perspektywy praktyki psychologa sportu, jest określenie dla indywidualnego zawodnika strefy optymalnego działania i roli, jaką pełnią u niego emocje pozytywne i negatywne.


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego