Jak wykazują liczne badania, aktywność fizyczna jest ściśle powiązana z lepszymi wynikami w nauce i niesie za sobą wiele innych korzyści. Niestety, nadal nie jesteśmy wolni od stereotypowego przekonania, że można być albo sprawnym albo mądrym.

Według WHO odpowiednia aktywność fizyczna wspomaga młodych ludzi w rozwoju i utrzymaniu zdrowego układu krążeniowo-oddechowego, tkanki układu mięśniowo-szkieletowego i jednocześnie zdrowej psychiki. Sprawia, że symptomy lęków, stresu czy depresji maleją. Ruch to również dobra metoda tworzenia więzi społecznych, funkcjonowania w grupie oraz okazja so wyrażania siebie i budowania pewności siebie.

Aktywni fizycznie uczniowie unikają takich niebezpiecznych zachowań jak palenie papierosów, picie alkoholu czy branie narkotyków, a także osiągają lepsze wyniki w nauce.

Poprzez regularne uczestnictwo w treningach sportowych uczeń przyswaja różnego rodzaju umiejętności konieczne do funkcjonowania w życiu. Badania wykazują również, ze aktywność fizyczna w bardzo konkretny sposób oddziałuje na fizjologię mózgu, dzięki czemu młodzi sportowcy mogą się bardziej efektywnie uczyć, mają lepszą koncentrację, lepiej przetwarzają informacje, a także lepiej je zapamiętują i odtwarzają. Młodzi zawodnicy charakteryzują się również sprawniejszym radzeniem sobie w sytuacjach stresowych, lepszym nastrojem i zmniejszonym łaknieniem.

 

Agnieszka Wałęsa


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego