W procesie koncentrowania uwagi wyróżnia się :

 • Selektywność uwagi – proces śledzenia wybranych, ważnych bodźców i eliminacja mało istotnych , które nie mają znaczenia dla realizacji wybranej aktywności.
 • Czujność – pozwala na długotrwałe oczekiwanie na pojawienie się określonego bodźca.
 • Przeszukiwanie – aktywne poszukiwanie określonych bodźców w szumie informacyjnym
 • Kontrola jednoczesnych czynności – zdolność dzielenia zasobów uwagi między czynności wykonywane jednocześnie

Na trudności określane jako problemy z koncentracją, szczególnie w zakresie obowiązków szkolnych, składa się wiele przyczyn.

Należą do nich:

 • Saba motywacja do wysiłku, niski stopień dojrzałości emocjonalnej
 • Zredukowane zainteresowanie określonymi treściami nauczania
 • Niekorzystna atmosfera wewnątrz rodziny
 • Trudności emocjonalne
 • Nieprawidłowa atmosfera w szkole
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i motorycznych

Kłopoty z koncentracją uwagi u uczniów przejawiają się w :

 • Szybko pojawiającym się uczuciu znudzenia i zniechęcenia
 • Poddawaniu się
 • Rozkojarzeniu
 • Szybko odczuwalnemu zmęczeniu
 • Wykonywaniu kilku zadań na raz i niekończeniu żadnego z nich
 • Szybkiej, pobieżnej pracy
 • Wielości błędów
 • Powolnym tempie pracy

Dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi można podzielić na dwa typy:

 1. Aktywno- impulsywny – charakteryzujący się pospieszną i powierzchowną praca z wieloma błędami, małym opanowaniem, częstymi frustracjami, przeszkadzaniem na zajęciach, brakiem notatek
 2. Pasywny z zespołem „ niebieskich migdałów”- charakteryzujący się powolnym działaniem, zamyśleniem i „ bujaniem w obłokach”

W postępowaniu z dziećmi z zaburzeniami uwagi należy przestrzegać trzech zasad:

 1. Regularność, czyli działania w ustalonym rodzinnym rytmie z unikaniem gwałtownych i radykalnych zmian
 2. Rutyny, czyli wykonywania określonych czynności o ściśle wyznaczonych porach dnia według tej samej kolejności i stałego schematu
 3. Repetycji, czyli nieustających powtórek, wymagających dużej cierpliwości i wytrwałości od rodziców i nauczycieli

Agnieszka Wałęsa


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego