Okres dorastania jest czasem, w którym intensywnie kształtuje się tożsamość młodego człowieka. Faza poszukiwania odpowiedzi na pytania, kim jestem, dokąd zmierzam, co jest dla mnie ważne i czego chcę w życiu, nierozerwalnie wiąże się z popełnianiem błędów, a także wymaga zaangażowania i aktywności.

Istnieją cztery etapy podczas których kształtuje się poczucie tożsamości:

 1. Poczucie odrębności jest okresem, w którym istnieje wyraźna granica między „mną” a drugim człowiekiem.
 2. Poczucie identyczności to etap przekonania, że to też ja.
 3. Poczucie ciągłości polega na tym, że młody człowiek, rozpatrując swoje życie w perspektywie czasu, rozpoznaje siebie i widzi jako zmieniającą się całość
 4. Poczucie integralności to okres głębokiego przekonania, że sposoby w jakie człowiek realizuje różne zadania czy pełni rozmaite role życiowe składają się w całość

Badacze analizują wpływ współcześnie występującego zjawiska live streakingu na rozwój i kształtowanie się tożsamości młodych osób.

Live streaming to zjawisko, które pojawiło się całkiem niedawno, wraz z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Jest to pewnego rodzaju show, w którym główną rolę odgrywa wyrazista postać streamera. Cechami charakterystycznymi dla tego zjawiska są spontaniczność i nieprzewidywalność.

Wpływ przestrzeni medialnej na kształtowanie się tożsamości

 • Modelowanie – dzieci uczą się poprzez naśladowanie
 • Ograniczenia – współczesna młodzież większość czasu spędza na aktywności online, niejednokrotnie ograniczając podejmowanie innych aktywności
 • Tożsamość konsumpcyjna – wszechobecna reklama wpływa na podświadomość i manipuluje
 • Młodzi eksperymentują i sprawdzają wytrzymałość nie tylko w świecie realnym, lecz także w cyberrzeczywistości
 • Źródło dochodu – mając rzesze fanów, można zarobić swoje pierwsze pieniądze
 • Zatracenie się w wirtualnym świecie

Co czyni livestreaming tak atrakcyjnym?

 1. Zaskakujące emocje
 2. Zmienność, ponieważ w każdej chwili może wydarzyć się coś nieobliczalnego, niesamowitego
 3. Zrzeszona wokół autora i treści społeczność
 4. Realna więź między nadawcą i odbiorcą, dialog miedzy nimi
 5. Atencyjność – każdy widz zabiega o to, aby zabłysnąć obok streamera, i istnieje prawdopodobieństwo, ze tak się stanie

Nie cofniemy rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnej, która oprócz ciemnych stron ma również wiele walorów, dlatego zachęcajmy młodych ludzi do rozsądnej aktywności w cyberświecie, takiej, która będzie wzbudzała podziw i zainteresowanie w dobrym tego słowa znaczeniu, oraz do rozwijania krytycznego myślenia, które ułatwi dokonywanie wyboru odpowiednich treści.

 

Agnieszka Wałęsa


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego