Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość skorzystania z następujących form pomocy materialnej dla uczniów:

  • Wyprawka szkolna – uczniowie z niepełnosprawnościami
  • Stypendium szkolne – uczniowie z rodzin o bardzo niskich dochodach
  • Zasiłek szkolny – trudna sytuacja wyłacznie z powodu zdarzenia losowego

Bliższych informacji udziela Agnieszka Wałęsa


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego