📌Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową:
📌Rekrutacja rozpocznie się 15 czerwca 2020
Ważne❗❗❗
Nabór do I klasy liceum ogólnokształcącego - oddziału mistrzostwa sportowego odbędzie się w XII Liceum Ogólnokształcącym. Należy wybrać:
Klasa M - dyscyplina/ profil:
➡ pływanie
➡ gimnastyka sportowa
➡ lekkoatletyka
➡ judo
Wszelkie informacje dotyczące naboru elektronicznego są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących : zssio.com.pl

K O M U N I K A T

W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym COVID-19 terminy rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021 zostały anulowane.

Zarządzenie nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021 przestało obowiązywać.

Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej przeprowadza konsultacje dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Nowe terminy przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz dostosowane będą do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Przepis prawny określający nowe terminy przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dostępny będzie na stronach:

www.men.gov.pl

www.kuratorium.gda.pl

 Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku

 

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 8 maja br. projekt został przekazany do konsultacji do 13 maja br.

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

Po raz pierwszy znaleźliśmy się w sytuacji tak poważnego zagrożenia epidemicznego. Wiąże się to zatem z wieloma pytaniami, dotyczącymi, jak postępować, w tym, jak postępować wobec dzieci. Z psychologicznego punktu widzenia stan ten nosi znamiona sytuacji kryzysowej, rozumianej jako taka, kiedy nie mamy do dyspozycji w pełni gotowych i sprawdzonych sposobów postępowania.

Czytaj dalej

Musieliśmy się zatrzymać. Nie z własnej woli. Często będąc w biegu, w pogoni za realizacją tego, czego sami pragniemy, ale też i tego, co jest rutyną, działaniem koniecznym, acz nierzadko nielubianym, narzuconym, przymusowym. To budzi zarówno niepokój, lęk przed nieznanym, niewyobrażalnym, nierzadko groźnym, ale jest też szansą . Szansą na doświadczenie czegoś zupełnie nowego, co dopiero odkryjemy, w miarę jak będziemy adaptować się do wyzwań każdego, nowego dnia.

Czytaj dalej

Pandemia koronawirusa wzbudza strach i panikę nie tylko wśród dorosłych, lecz także  wśród dzieci. Ograniczenia nałożone przez polski rząd – w tym zamknięcie szkół, przedszkoli, żłobków, placówek kultury i zalecenia, aby pozostać w domu – choć są konieczne, mogą rodzić niepokój, a wśród młodzieży nawet bunt. Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie, tłumaczy dr Magdalena Śniegulska, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

Czytaj dalej

Z pewnością trudniej zachęcić nastolatka do wspólnych aktywności niż małe dziecko. Należy zrozumieć, że jego niechęć nie jest podyktowana czynnikami osobistymi, ale wynika z naturalnego rozwoju w okresie dojrzewania. W tym czasie pamiętajmy, że wcale nie zanika potrzeba samodzielności, kształtowania własnej tożsamości oraz poczucia odrębności. Naturalnie może się ona wtedy nasilić, ponieważ dłuższe bycie z sobą stwarza okazje do częstszych konfrontacji i ścierania własnych poglądów. Ponadto nastolatki bardzo źle znoszą sytuacje nadmiernych kontroli nad ich życiem i nie dziwmy się, że będą się temu ostro sprzeciwiać, kiedy rodzic będzie się częściej interesować tym, co robią.

Czytaj dalej


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego