6 czerwca odbyła się uroczysta gala podsumowująca 3 Międzyszkolny Konkurs „ Młodzi dla Demokracji”. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 58 im. Kazimierza Sołtysika i objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska. W konkursie udział wzięła Aleksandra Witek oraz Paweł Bober, uczniowie klasy III g. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj dalej

Napoje energetyczne nie są bezpieczne dla dzieci i młodzieży, ale polskie prawo nie zakazuje sprzedaży tych produktów osobom niepełnoletnim. Jednocześnie sami uczniowie nie zawsze zdają sobie sprawę z działania energetyków na organizm, z tego, jakie rzeczywiste zagrożenia niesie ich spożycie, dlatego tak ważna jest szeroko pojęta edukacja i profilaktyka w tym zakresie.

Czytaj dalej

XIX Sesja Dziecięcej Rady Miasta Gdańska
Zuzia Sądej z klasy VII M zajęła wczoraj zaszczytne miejsce w Dziecięcej Radzie Miasta Gdańska. Temat tegorocznej sesji to “Gdańsk- Miasto Wolności i Solidarności”

Depresja wśród dzieci i młodzieży

Co to jest depresja?

Depresja jest poważną, często trwającą wiele lat, mogącą zagrozić życiu chorobą. Około 80% nastolatków, którzy podjęli próbę samobójczą i około 60% tych, którzy popełnili samobójstwo cierpiało na zaburzenia nastroju. Nastolatek z depresja to osoba, która jest smutna lub rozdrażniona, ma problemy z mobilizacją do działania i koncentracja uwagi. Wszystko czym zajmował się wcześniej nie sprawia mu teraz przyjemności. Nie wierzy w siebie i swoje możliwości. Wiele czasu poświęca na myślenie o popełnionych błędach i niepowodzeniach za które się obwinia.

Czytaj dalej

  1. Dopytaj, jak dziecko samo rozumie i interpretuje to, co się stało
  2. Pozwól mu wyrażać wszystkie emocje i zapewniaj, że są czymś normalnym
  3. Nie chroń go na siłę, np. przed zobaczeniem zwłok, przed uczestnictwem w pogrzebie
  4. Nie zatajaj przed dzieckiem prawdy, nie przekonuj, że zmarły „ zasnął” albo „ wyjechał”
  5. Odpowiadaj na wszystkie pytania dziecka w szczery, dostosowany do jego etapu rozwojowego sposób
  6. Nie narzucaj dziecku jednego sposobu przezywania żałoby
  7. Podkreślaj, że zmarły nie przestał kochać dziecka i że nie popełniło ono żadnego błędu, który wpłynął na jego odejście
  8. Bądź przygotowany, że dziecko może zaczynać przezywać żałobę dopiero po upływie kilku miesięcy, kiedy sytuacja się uspokoi
  9. Unikaj osadzania, moralizowania i wartościowania
  10. Nie narzucaj dziecku jednego sposobu pomocy, bądź uważny na potrzeby, które wyraża

                                                                                               Opracowanie : Agnieszka Wałęsa

BEZPIECZEŃSTWO JEST PROCESEM

Jest podstawową potrzebą człowieka.

Do osiągnięcia poczucia bezpieczeństwa należy zapewnić realizacje podstawowych potrzeb człowieka, aby stworzyć warunki rozwoju oraz realizowania siebie.

Tworzone w różnych sferach życia młodego człowieka: rodzina, szkoła, rówieśnicy.

Wolne od przemocy i nadużyć.

Poczucie bezpieczeństwa jest pozytywnym przejawem realizacji idei praw człowieka i dziecka.

Zapewnienie go jest regulowane prawnie.

Czytaj dalej


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego