Tiki to mimowolne, szybkie, powtarzające się, stereotypowe ruchy ciała lub wokalizacje. Tiki występują nagle i są nierytmiczne. Zwykle trwają krótko, pojedynczy tik rzadko trwa dłużej niż sekundę, ale przeważnie wiele z nich występuje w postaci napadów z krótkimi przerwami miedzy tikami.

W powstawaniu tików ogromne znaczenie odgrywają uwarunkowania neurologiczne ujawniające się w odmiennej budowie i sposobie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto na występowanie zaburzeń tikowych maja wpływ czynniki genetyczne oraz nieprawidłowości w zakresie rozkładu i stężenia w obrębie struktur mózgowia pewnych substancji chemicznych.

Podział tików z uwagi na ich stopień nasilenia:

 • Przejściowe, przemijające
 • Przewlekłe
 • Choroba tikowa

Podział zaburzeń tikowych z uwagi na rodzaj:

 • Wzruszanie ramionami
 • Marszczenie czoła
 • Otwieranie ust
 • Potrząsanie głową
 • Żucie
 • Wytrzeszczanie oczu
 • Zaciskanie pięści
 • Wysuwanie języka
 • Unoszenie brwi
 • Mruganie
 • Grymasy
 • Ruchy głowa
 • Podskakiwanie
 • Wąchanie
 • Kopanie
 • Dotykanie innych
 • Zagryzanie warg
 • Dotykanie nosa
 • Pogwizdywanie
 • Mlaskanie
 • Mruczenie
 • Jęczenie
 • Cmokanie
 • Chrząkanie
 • Krztuszenie się
 • Głośne oddychanie
 • Echolalia
 • Palilalaia
 • Koprolalia
 • Swędzenie
 • Łaskotanie
 • Drętwienie
 • Mrowienie skóry
 • Uczucie gorąca
 • Napięcie

Osoba, u której zdiagnozowano wyłącznie zaburzenia tikowe, w większości przypadków poddawana jest jedynie terapii behawioralnej, ponieważ przynosi ona pożądane efekty.

W terapii tików stosowane są następujące metody:

 • Metoda wytężonego powtarzania tików
 • Ćwiczenia w kontrolowaniu tików i systemy nagradzania zachowań pożądanych
 • Metody kalendarzykowe
 • Odwracanie nawyków
 • Ćwiczenia w opóźnianiu tików

Wskazówki dla nauczycieli

 1. Konstruktywna ocena
 2. Strategia terapeutyczna
 3. Uwzględnienie nadmiernej aktywności dziecka
 4. Eliminacja negatywnych sytuacji stresogennych
 5. Odpowiednia atmosfera
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Warto wiedzieć, ze zaburzenia tikowe najczęściej współwystępują z trudnościami koncentracji uwagi, problemami w nauce, nadmierną aktywnością, stanami depresyjnymi, zaburzeniami snu, obniżoną zdolnością do kontrolowania impulsów, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Zaburzenia tikowe stanowią dla dziecka poważny problem. Często z powodu ich występowania czuje się ono inne, gorsze, mniej wartościowe. Naszym zadaniem jest podejmowanie działań, które zmniejszą odczuwalność objawów i sprawią, że dziecko nie będzie doświadczało dyskomfortu i co najważniejsze nie będzie dyskryminowane z uwagi na występujące trudności.

 

Agnieszka Wałęsa


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego