17 dni x 4,30 zł = 73,10 zł

Płatność do 10.05.2019 r.

Kontakt do administratora posiłków:

joanna.dobrzycka@zssio.com.pl

tel. 58 557 94 45 wew. 38


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego