📌Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową:
📌Rekrutacja rozpocznie się 15 czerwca 2020
Ważne❗❗❗
Nabór do I klasy liceum ogólnokształcącego - oddziału mistrzostwa sportowego odbędzie się w XII Liceum Ogólnokształcącym. Należy wybrać:
Klasa M - dyscyplina/ profil:
➡ pływanie
➡ gimnastyka sportowa
➡ lekkoatletyka
➡ judo
Wszelkie informacje dotyczące naboru elektronicznego są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących : zssio.com.pl

Zaufanie – filar relacji nauczyciela z uczniem

Ogromne znaczenie ma to, aby nauczyciel dotrzymywał słowa danego uczniom i aby ostrożnie składał obietnice. Jeśli obiecujemy cos naszym uczniom, nie powinniśmy tego lekceważyć, rzucać słów na wiatr, liczyć, że uczniowie zapomną o danym im słowie, albo sami o nim zapominać. Jeśli bardzo chcielibyśmy wywiązać się z obietnicy, ale nie jesteśmy pewni czy nam się to uda, uprzedźmy o tym i szczerze wyjaśnijmy jakie są szanse na spełnienie obietnicy i co jest przyczyną tego ograniczenia.

Lepiej też nauczyć się asertywnie odmawiać, niż składać obietnice bez pokrycia lub mające na celu to, by uczniowie dali nam spokój. Młodzi ludzie docenią szczerość, a wyjaśnienie im sytuacji dodatkowo nauczy ich, jak sami mogą zachować się w podobnych okolicznościach, jak mogą szacować szansę na to, że sami dotrzymają słowa, i jak powinni w tej sprawie komunikować się z osobami, wobec których się do czegoś zobowiązują.

Kiedy łamiemy dane słowo

Sytuacje jednak mogą być różne i czasem łamiemy dane uczniom słowo wbrew naszym intencjom. Takie okoliczności wymagają od nas właściwej reakcji. Nawet jeśli złożona obietnica była błaha, uczniowie powinni usłyszeć od nas przeprosiny i wyjaśnienie – taktowne, wyrażone z szacunkiem dla ich uczuć. Jeśli złamiemy dane słowo, a do tego pozbawimy uczniów przeprosin i wyjaśnień, podkopiemy ich zaufanie do nas oraz poczucie bezpieczeństwa. Naruszymy też ich poczucie własnej wartości – bo dostana sygnał, że ich potrzeby i uczucia są dla nas mało ważne. Co gorsza, uczymy je, że mogą postępować tak samo wobec nas i wobec innych osób.

Przysięgnij !

Dzieci i młodzież powinni uczyć się od nas że należy i warto dotrzymywać złożonych obietnic, jednak trzeba też im pokazać drugą stronę tej monety. Powinniśmy wyjaśnić podopiecznym, że w niektórych sytuacjach są zwolnieni z dotrzymywania słowa, a czasem wręcz nawet powinni ja złamać. Jedna z takich sytuacji jest wymuszanie przysięgi. Musimy dawać dzieciom i młodzieży jasne sygnały, że jeśli czują, iż wcale nie chcieli komuś czegoś obiecać i zrobili to pod wpływem jakiejś presji, to powinni czuć się zwolnieni z tej obietnicy. Podobnie jest wtedy, kiedy dotrzymanie danego słowa oznaczałoby wyrządzenie komuś krzywdy lub przyczynienie się do tej krzywdy lub narażenie siebie na przykrości lub niebezpieczeństwo. W rozmowie z młodzieżą warto tez podjąć delikatny, ale ważny temat relacji w związkach intymnych – jeśli jedno z partnerów oczekuje od drugiego „ dowodów miłości”, to nawet jeśli mu te dowody obieca, w każdej chwili ma prawo zmienić zdanie. W intymnych relacjach wszystko bowiem powinno opierać się na dobrowolności i nie można nikogo do niczego zmuszać lub wywierać presji psychicznej.

Konflikt na tle złamanej obietnicy

Łamanie danego słowa może być wśród dzieci i młodzieży przyczyna konfliktów interpersonalnych i kryzysów przyjaźni. W takich sytuacjach próbujemy pomóc stronom nawzajem zrozumieć swoja sytuację; motywy działania tego, kto złamał dane słowo, oraz uczucia osoby, która czuje się poszkodowana. Da to szanse a pogodzenia się stron.

Uczniowie powinni również widzieć, że jeśli nadużyją czyjegoś zaufania będą musieli ponieść tego poważne konsekwencje – nie tylko będą musieli skonfrontować się z krytyczną oceną ich postępowania czy też przeprosić, ale nawet stracą przyjaciela. I jeśli będą go chcieli odzyskać, na jego zaufanie będzie trzeba zapracować na nowo.

Wiedza ta będzie dla naszych wychowanków bardzo ważna nie tylko w szkole, lecz również w ich dorosłym życiu. Dzięki niej będą mogli lepiej zatroszczyć się o swoje bliskie rodzinne czy zawodowe relacje a także chronić siebie, kiedy padną ofiara manipulacji lub zastraszenia wymuszającego na nich jakieś zobowiązania. Warto być dla dzieci i młodzieży przewodnikiem po tej sferze życia – może dać wiele satysfakcji z pracy wychowawczej.     

  1. Wałęsa


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego