Niemalże we wszystkich przypadkach brak zaangażowania rodziców w edukacje dziecka wpływa na jego szkolne funkcjonowanie i nie tylko – wpływa w ogóle na przebieg rozwoju i jego rezultaty. Zaangażowanie rodziców w sprawy związane z nauka dziecka motywuje je i przekonuje, że ono same jest dla rodziców cenne, a jego działania i aktywności mają dla nich duże znaczenie.

Zbyt niska motywacja dziecka do nauki to bardzo poważna konsekwencja nieinteresowania się rodziców edukacja dziecka. Ale ten brak zaangażowania oznacza także pozostawienie dziecka samemu sobie wobec różnych szkolnych trudności, niemożności zrozumienia pewnych treści czy opanowania wymaganych umiejętności. Brak wsparcia ze strony rodziców bywa początkiem najpierw niewielkich i ukrytych, a potem coraz większych niepowodzeń szkolnych.

Więź z rodzicami to podstawa kształtowania się wiary w siebie, przekonania, że z różnymi trudnościami można sobie poradzić, podstawa poczucia sprawstwa, wpływu na swoje Zycie i otoczenie. Nieukształtowanie tej więzi skutkuje poważnymi konsekwencjami – spowolnieniem czy wręcz zablokowaniem rozwoju emocjonalnego, a w związku z tym także społecznego i moralnego, gorszym rozwojem intelektualnym, niższym poziomem kompetencji społecznych, utrudniającym dobre funkcjonowanie wśród ludzi i tworzenie trwałych związków w przyszłości.

W naszym systemie edukacji bez zaangażowania rodziców w proces kształcenia naprawdę trudno osiągnąć sukces. Aby szkoła mogą w pełni zrealizować stojące przed nią zadania, udział rodziców jest niezbędny. W latach szkolnych rodzice motywują dziecko do nauki, wspomagają je i wpierają, stwarzają niezbędne warunki zewnętrzne, współpracują z nauczycielem, wymieniając się informacjami umożliwiają lepsze poznanie i zrozumienie dziecka.

Agnieszka Wałęsa


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego