Dane dotyczące konsumpcji pornografii przez dzieci w Polsce są szokujące. Szerokie badana na ten temat przeprowadził Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Badania zostały przeprowadzone na ogromnej, ponad dziesięciotysięcznej próbie młodzieży z II i III klasy gimnazjum.

Spośród dzieci, które miały już kontakt z pornografią większość chłopców ( 61%) i dziewcząt ( 42%) pierwszy raz zapoznała się z nią, zanim ukończyła 12 rok życia. Blisko połowa chłopców ogląda pornografie częściej niż kilka razy w miesiącu, a aż 15% z nich czyni to raz dziennie lub częściej.

Podstawowym źródłem dostępu do pornografii jest oczywiście Internet.

Na podstawie analizy artykułów naukowych powstały następujące konkluzje dotyczące negatywnych konsekwencji kontaktu z pornografią:

  • Uzależniający charakter pornografii
  • Związany z uzależnieniem efekt eskalacji tj. efekt, który powoduje, że konsumenci pornografii szukają jej coraz bardziej ekstremalnych form
  • Zmiany dokonujące się w mózgu konsumenta pornografii
  • Pojawianie się dysfunkcji seksualnych
  • Negatywne postrzeganie kobiet
  • Pojawienie się nieakceptowanych przez psychikę uczuć, myśli czy zachowań, które w późniejszym okresie mogą zaowocować ryzykownym korzystaniem z seksu online
  • Skłonność do podejmowania wysoce ryzykownych zachowań seksualnych
  • Wczesna inicjacja kontaktów seksualnych

Rola rodziców jest niedoceniana w kontekście ochrony dzieci przed pornografią. Bliska relacja nastolatków z rodzicami może być czynnikiem zmniejszającym częstotliwość oglądania pornografii i osłabiającym jej wpływ na młodego człowieka . Osoby, które intencjonalnie poszukiwały pornografii, mówiły częściej o gorszych relacjach z rodzicami, niż ci, którzy pornografia się nie interesowali.


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego