Zapraszamy i zachęcamy uczniów do udziału w Kuratoryjnym Konkursie Informatycznym dla uczniów gimnazjum i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018. Celem powyższego konkursu jest rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy i umiejętności informatycznych, poszerzanie umiejętności obsługi komputera i oprogramowania a przede wszystkim wyłanianie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych informatycznie.

Uczniowie pragnący wziąć udział w konkursie zgłaszają swoją chęć uczestnictwa nauczycielowi informatyki p. Bożenie Dawszewskiej (sala 105). Uczniowie zgłaszający swój akces do w/w konkursu muszą uzyskać również zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych (karta zgłoszenia). Karta dostępna jest u nauczyciela informatyki przyjmującego zgłoszenie ucznia.

Etap szkolny konkursu odbędzie się – 16 listopada 2017 r. godz. 14:00

Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:

1. Wykaz podręczników do nauczania informatyki w gimnazjum dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN opublikowany w Internecie pod adresem

http://www.men.gov.pl/podreczniki/dopuszczone_lista1.php?file=gimnazjum (Gimnazjum | Informatyka).
2.Maciej M. Sysło „Algorytmy” WSiP 1997
3.Zbiór wykładów Wszechnicy Informatycznej pod redakcją Maciej M. Sysło:

http://it-szkola.edu.pl/winfo
4.Zestawy konkursowe z poprzednich edycji Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum województwa pomorskiego dostępne w Archiwum na stronie konkursowej

Szczegóły Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego oraz zakres wiadomości i umiejętności ocenianych w konkursie z informatyki znajdują się w regulaminie.

Bożena Dawszewska

 


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego