• Zajęcia rozwijające uzdolnienia
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

  • Inne zajęcia o charakterze terapeutyczny
  • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
  • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
  • Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
  • Zindywidualizowana ścieżka kształcenia
  • Porady i konsultacje
  • Warsztaty

Agnieszka Wałęsa


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego