ULOTKA INFORMACYJNA DLA MŁODZIEŻY

Poniższe wskazówki pozwolą Ci nie tylko uniknąć FOMO i innych problemów, ale też sprawić, ze po prostu poczujesz się lepiej:

 1. Poznawaj nowe osoby i dbaj o relacje z nimi w świecie rzeczywistym
 2. Poświęcaj czas na to, by poznawać i rozwijać swoje talenty i zainteresowania poza Internetem; poszukaj osób o podobnych zainteresowaniach
 3. Kiedy się nudzisz, postaraj poszukać sobie jakiegoś innego ciekawego zajęcia niż sięganie do Internetu
 4. Konkretnie ustalaj swoje priorytety i trzymaj się ich, poświęcaj część swojego czasu na ich realizację i w tym czasie skupiaj się przede wszystkim na nich
 5. Rozwijaj swoje umiejętności planowania, zarządzania czasem, formułowania opinii, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji
 6. Powiększaj swoją wiedzę z zakresu wpływu Internetu, mediów społecznościowych na człowieka
 7. Doskonal swoją zdolność krytycznego obserwowania i oceniania takich zjawisk jak powierzchowność i fałszywość wizerunków kreowanych w mediach społecznościowych, czy strata czasu wynikająca ze zbyt częstego poświęcania tym mediom uwagi
 8. Kształtuj swoją umiejętność oceny i odróżniania, które informacje i treści są faktycznie warte Twojej uwagi, a które są zwykłymi „ złodziejami czasu”
 9. Stawiaj sobie, ale też innym granice i przestrzegaj ich
 10. Rozwijaj swoje umiejętności wyciszania się, relaksacji, cieszenia się bieżącą chwilą oraz skupienia na teraźniejszości
 11. Dbaj o bezpieczeństwo i prywatność w Internecie
 12. Odkładaj telefon podczas spotkań i rozmowy
 13. Nie kontaktuj się często ze znajomymi przez Internet – dzięki temu będziesz mieć więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia, kiedy spotkacie się na żywo
 14. Obserwuj i kontroluj własną aktywność w mediach cyfrowych, aby uniknąć sytuacji, kiedy tracisz kontrolę nad czasem, jaki im poświęcasz
 15. Przyglądaj się swoim znajomym i troszcz się o nich; jeśli dostrzeżesz u nich objawy FOMO – reaguj
 16. Ograniczaj kontakty z osobami, które ciągle „ siedzą w telefonie”

 

 

Opracowała: Agnieszka Wałęsa


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego