Przedstawiciele samorządów wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego wzięli udział w II Konferencji Samorządów Uczniowskich. W tym roku uczniowie i ich opiekunowie oraz dyrektorzy pracowali nad problemem cyberprzemocy. Możliwość wymiany doświadczeń między reprezentantami gdańskich szkół pomogła nam zrozumieć, jak ważne jest współdziałanie na linii uczniowie – nauczyciele – dyrekcja – rodzice, byśmy mogli czuć się bezpiecznie w społeczności szkolnej, która istnieje przecież także w cyberprzestrzeni.


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego