Agresja i przemoc rówieśnicza zmieniły swoje oblicze, przenosząc się do przestrzeni wirtualnej. Młodzi ludzie coraz częściej wykorzystują sieć, by kogoś złośliwie skrytykować, brutalnie obśmiać, dosadnie obrazić lub znieważyć. Powszechność tego zjawiska powoduje, że wśród użytkowników Internetu panuje coraz większe znieczulenie na tego typu zachowania, skutkujące niestety cichym przyzwoleniem, brakiem reakcji, obojętnością.

Co to jest hejt?

Hejt – to skrócona, spolszczona wersja słowa hate speech, oznaczającego mowę nienawiści, jak zalewa przede wszystkim media społecznościowe. Mianem hejtu określane są działania w Internecie będące przejawem złości, agresji i nienawiści, wszelkie formy uderzenia w kogoś nienawistnym słowem, szydzącą grafiką, ośmieszającym zdjęciem lub filmem.

Dlaczego hejt jest groźny?

Dlatego, że szerzy mowę nienawiści, nakręcając w ten sposób spirale agresji w sieci. Problem ten niesłychanie narasta i tym samym narasta liczba ofiar hejtu.

Dlaczego szkoła nie może bagatelizować hejtu?

Najgorszy jest brak reakcji, gdyż sprzyja rozpowszechnianiu się komunikacji opartej a przemocy. Równie groźna jest obojętność na poczucie krzywdy doznanej przez osobę hejtowaną oraz bagatelizowanie samego procederu.

Procedura interwencyjna

 • Zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia
 • Przerwanie hejtu, czyli zawiadomienie administratora serwisu w celu usunięcia wpisu
 • Powiadomienie policji lub sądu rodzinnego
 • Udzielenie wsparcia oraz pomocy psychologicznej ofierze hejtu
 • Zagwarantowanie ewentualnemu świadkowi anonimowości
 • Powiadomienie rodziców ucznia hejtera, wyciągniecie statutowych konsekwencji wobec ucznia oraz praca nad zmiana jego postawy

Ku rozwadze

Z raportu NIK wynika, że zjawisko cyberprzemocy jest wśród uczniów poważnym problemem

 • 40% uczniów doświadczyło cyberprzemocy
 • W 87% przypadkach cyberprzemocy autorami byli znajomi
 • 19% sprawców robi to 34 razy w tygodniu
 • Blisko 33% uczniów było zaangażowanych w cyberprzemoc jako sprawca
 • Niemal 30% wysyłało SMS-y, aby dokuczyć, sprawić przykrość lub wystraszyć inna osobę
 • Ponad 12% umieściło w Internecie i rozesłało znajomym zdjęcia innej osoby zrobione w nieprzyjemnej sytuacji
 • Ponad 15% założyło fałszywe konto na portalach społecznościowych ośmieszające inne osoby

 

Agnieszka Wałęsa


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego