📌Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową:
📌Rekrutacja rozpocznie się 15 czerwca 2020
Ważne❗❗❗
Nabór do I klasy liceum ogólnokształcącego - oddziału mistrzostwa sportowego odbędzie się w XII Liceum Ogólnokształcącym. Należy wybrać:
Klasa M - dyscyplina/ profil:
➡ pływanie
➡ gimnastyka sportowa
➡ lekkoatletyka
➡ judo
Wszelkie informacje dotyczące naboru elektronicznego są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących : zssio.com.pl

Korzyści z bycia asertywnym

 • Pozwala ograniczyć konflikty, niepokój i niezadowolenie w relacjach z innymi
 • Pozwala czuć się dobrze w towarzystwie innych
 • Pozwala skoncentrować się na teraźniejszości

 • Pozwala nam zachować szacunek dla samych siebie i jednocześnie nie pozbawiać go innych
 • Przyczynia się do zwiększenia pewności siebie
 • Przyznaje innym prawo do życia zgodnie z ich wolą
 • Przywraca nam kontrolę nad własnym życiem
 • Jest to jedyna strategia, która naprawdę pozwala nam i innym w pełni zaistnieć w relacji

Asertywny nauczyciel

Asertywność jest jedną z umiejętności interpersonalnych, które są szczególnie ważne w budowaniu dobrych, pozytywnych relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem. Dobra komunikacja, w tym komunikacja asertywna, a fundamentalne znaczenie w pracy w szkole. Powinna występować we wszystkich sytuacjach związanych z nauczaniem i uczeniem się. Asertywne zachowanie nauczyciela oraz promowanie i akceptowanie asertywności wśród uczniów jest podstawą budowania dobrego klimatu we wzajemnych relacjach, co z pewnością sprzyja rozwojowi możliwości i potencjału zarówno uczniów jak nauczyciela. Asertywność uzdrawia stosunki miedzy nauczycielem i jego uczniami, umożliwia kształtowanie takich relacji i więzi, dzięki którym obie strony skutecznie i z sukcesem mogą realizować cele zarówno wspólne jak i indywidualne.

Wybrane techniki asertywnego zachowania

Zasady asertywnej odmowy:

 • Zawsze zaczynaj zdanie od „Nie”
 • Określ, czego nie wykonasz
 • Jasno i uczciwie uzasadnij swoją odmowę
 • Informuj wyłącznie o swoich postanowieniach lub decyzji

Techniki wspomagające asertywną odmowę:

 • „ Zdarta płyta” – polega na powtarzaniu zdania, które zostało wypowiedziane za pierwszym razem
 • „ Jujitsu” – polega ona na tym, że skoncentrowanej energii partnera odmawiający nie przeciwstawia całej swojej mocy lecz ugina się, pozostawiając partnera z jego własną, skierowaną w próżnie siłą
 • „ Jestem słoniem” – zasada ta mówi o tym, aby w sytuacji odmawiania mówić wolniej, głębiej oddychać, parafrazować i dopytywać się, gdy coś jest niezrozumiałe

Opracowała : A. Wałęsa


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego