Przejście do szkoły średniej to dla młodego człowieka ogromna zmiana. Nowe środowisko, nowi nauczyciele, wymagania. Także budowanie na nowo swojego wizerunku. Jak pomóc dziecku odnaleźć się w tej sytuacji?

Czytaj dalej

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość skorzystania z następujących form pomocy materialnej dla uczniów:

  • Wyprawka szkolna – uczniowie z niepełnosprawnościami
  • Stypendium szkolne – uczniowie z rodzin o bardzo niskich dochodach
  • Zasiłek szkolny – trudna sytuacja wyłacznie z powodu zdarzenia losowego

Bliższych informacji udziela Agnieszka Wałęsa

05 września 2019  r. (czwartek)

Przydział sal lekcyjnych

godz. 17.00   

VI –VIII SP  (SPMS 93)

VI M  – p. Katarzyna Wizmur ( w zastępstwie  p. L. Jaruszewska )   s. 102

VII M – p. A. Dąbrowska-Górska      s. 2

VIII M – p. Anita Sztyber      s. 103

godz. 17.30   I – II M SP   (SPMS 93) 

I M – p. Katarzyna Wiśniewska  s. 205 

II M – p. Eliza Kruczkowska  s. 207

godz. 18.00    

I – III M LO  (XI LO SMS) 

I M1 LO  (4-letnia) – p. Agnieszka Mianowska      s. 303 

I M LO (3-letnia)   – p. Agnieszka  Litwa-Kozłowska      s. 18 

II M LO   – p. Małgorzata  Turkoniak   s. 23 

III M LO   – spotkanie odbędzie się 09.09.2019 (poniedziałek) o godz. 17.00 

Odpłatność za obiady we
wrześniu 2019r. wynosi:

16 dni x 4,80 zł = 76,80 zł

wymagany termin płatności za obiady
do 10.09.2019 r


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego