Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie

Od środy 25 marca rozpoczynamy systematyczne zdalne nauczanie. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Uczymy się – przynajmniej duża część nauczycieli – tej metody pracy. Nauczyciele będą realizowali program nauczania,

wg obowiązującej podstawy programowej i będą wystawiali oceny. Narzędziem pracy zdalnej (jako formy najbezpieczniejszej) będzie środowisko Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. Nauczyciele poinformują Państwa o dostępnych materiałach a także o możliwych sposobach

i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Ustalą tygodniowy rozkład zajęć (zgodnie z planem lekcji) oraz formy kontaktu z Państwem. Zwróciłam się do nauczycieli z prośbą,

aby pamiętali, że każdy z uczniów ma też ograniczone możliwości i czas na realizację tego materiału oraz nie każdy ma dostęp do komputera. Nie będzie to zbyt wygodne, ale jesteśmy w sytuacji szczególnej i w tej sytuacji szczególnej musimy podejmować takie działania, które nie pozostawią żadnego z Państwa dzieci bez koniecznej pomocy dydaktycznej ze strony nauczyciela, Bardzo dziękuję za dotychczasowe wysiłki, aktywność, współpracę a przede wszystkim za zrozumienie. To dla nas wszystkich wyjątkowy i trudny czas. Pozostaję do Państwa dyspozycji.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/ 2020 przerwa w nauce z okazji Świąt Wielkanocnych ma potrwać od 9 do 14 kwietnia.

Z poważaniem dyrektor Ewa Leyk-Latowska


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego