Miesięczne archiwum: Maj 2019

Depresja wśród dzieci i młodzieży

Co to jest depresja?

Depresja jest poważną, często trwającą wiele lat, mogącą zagrozić życiu chorobą. Około 80% nastolatków, którzy podjęli próbę samobójczą i około 60% tych, którzy popełnili samobójstwo cierpiało na zaburzenia nastroju. Nastolatek z depresja to osoba, która jest smutna lub rozdrażniona, ma problemy z mobilizacją do działania i koncentracja uwagi. Wszystko czym zajmował się wcześniej nie sprawia mu teraz przyjemności. Nie wierzy w siebie i swoje możliwości. Wiele czasu poświęca na myślenie o popełnionych błędach i niepowodzeniach za które się obwinia.

Czytaj dalej

  1. Dopytaj, jak dziecko samo rozumie i interpretuje to, co się stało
  2. Pozwól mu wyrażać wszystkie emocje i zapewniaj, że są czymś normalnym
  3. Nie chroń go na siłę, np. przed zobaczeniem zwłok, przed uczestnictwem w pogrzebie
  4. Nie zatajaj przed dzieckiem prawdy, nie przekonuj, że zmarły „ zasnął” albo „ wyjechał”
  5. Odpowiadaj na wszystkie pytania dziecka w szczery, dostosowany do jego etapu rozwojowego sposób
  6. Nie narzucaj dziecku jednego sposobu przezywania żałoby
  7. Podkreślaj, że zmarły nie przestał kochać dziecka i że nie popełniło ono żadnego błędu, który wpłynął na jego odejście
  8. Bądź przygotowany, że dziecko może zaczynać przezywać żałobę dopiero po upływie kilku miesięcy, kiedy sytuacja się uspokoi
  9. Unikaj osadzania, moralizowania i wartościowania
  10. Nie narzucaj dziecku jednego sposobu pomocy, bądź uważny na potrzeby, które wyraża

                                                                                               Opracowanie : Agnieszka Wałęsa

BEZPIECZEŃSTWO JEST PROCESEM

Jest podstawową potrzebą człowieka.

Do osiągnięcia poczucia bezpieczeństwa należy zapewnić realizacje podstawowych potrzeb człowieka, aby stworzyć warunki rozwoju oraz realizowania siebie.

Tworzone w różnych sferach życia młodego człowieka: rodzina, szkoła, rówieśnicy.

Wolne od przemocy i nadużyć.

Poczucie bezpieczeństwa jest pozytywnym przejawem realizacji idei praw człowieka i dziecka.

Zapewnienie go jest regulowane prawnie.

Czytaj dalej

Lato, wyjazdy i zbliżające się wakacje rodzą dużo pytań, co do sytuacji, gdy nasze dziecko ma samodzielnie wyjechać, wyjść na imprezę. Jak to wygląda z punktu widzenia prawa?

Czytaj dalej

Odpłatność za obiady
w czerwcu 2019r. wynosi:

11 dni x 4,30 zł = 47,30 zł

wymagany jest bezwzględny termin płatności za obiady
do 10.06.2019 r.

( 06 VI – czwartek – stołówka nieczynna
Olimpiada „ Dzieci Dzieciom”)

Uczeń klasy I M LO ERYK KOŁODZIEJCZAK osiągnął najlepszy wynik na świecie w rzucie oszczepem w kat. U-18❗❗❗
Gratulacje dla Eryka i trenera Leszka Walczaka

UWAGA KANDYDACI

XI LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i wyników testu ósmoklasisty ,określa preferencje wyboru szkół  (można dokonać wyboru pięciu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

– Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji z zachowaniem wskazanych terminów.

– Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego