Miesięczne archiwum: Luty 2018

Uzależnienie behawioralne to zespół objawów związanych z utrwalony, wielokrotnym powtarzaniem określonej czynności w celu uzyskania takich stanów emocjonalnych jak przyjemność, ulga, uczucie zaspokojenie . Do podstawowych kryteriów służących do opisu uzależnień behawioralnych należą:

Czytaj dalej

W procesie koncentrowania uwagi wyróżnia się :

  • Selektywność uwagi – proces śledzenia wybranych, ważnych bodźców i eliminacja mało istotnych , które nie mają znaczenia dla realizacji wybranej aktywności.
  • Czujność – pozwala na długotrwałe oczekiwanie na pojawienie się określonego bodźca.
  • Przeszukiwanie – aktywne poszukiwanie określonych bodźców w szumie informacyjnym
  • Kontrola jednoczesnych czynności – zdolność dzielenia zasobów uwagi między czynności wykonywane jednocześnie

Czytaj dalej

PRZEMOC RÓWIEŚNICZA JEST ODWIECZNYM PROBLEMEM. MIMO, ŻE KAŻDY Z NAS DOKŁADA STARAŃ ABY ZAPOBIEC TEMU ZJAWISKU, MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE JEGO WYELIMINOWANIE JEST NIEMOŻLIWE. PRZEMOC MOŻE WYSTĘPOWAĆ W RÓŻNYCH FARMACH I Z RÓŻNYM NASILENIEM . ZAWSZE JEDNAK NIESIE KONSEKWENCJE ZARÓWNA DLA SPRAWCY JAK I OFIARY.

Czytaj dalej

Uwodzenie online to proces, w którym osoba dorosła, za pośrednictwem Internetu czy telefonu, buduje relacje z dzieckiem w celu wykorzystania seksualnego, w tym również prezentowania materiałów pornograficznych, wyłudzania intymnych zdjęć, zmuszania do rejestrowania nagrań o charakterze seksualnym czy kontaktu seksualnego podczas spotkania.

Czytaj dalej

??? DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY ???

03 marca 2018 r. sobota
od godz. 10:00 do 14:00
Gdańsk-Żabianka,  ul. Subisława 22
?Otwieramy 1 klasę mistrzowską ?

Szkoły Podstawowej Mistrzostwa

Sportowego nr 93

 o profilu gimnastyka sportowa.
ZAPRASZAMY

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  jako przejaw zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej  Zachowania problemowe i ryzykowne

Zachowania problemowe

Głównym kryterium definiowania zachowa młodzieży jako problemowych jest odstępstwo od norm i wartości przewidywanych dla danej grupy wiekowej.

Zachowania ryzykowne

Zachowania ryzykowne to zachowania, które niosą za sobą negatywne konsekwencji zdrowotne i rozwojowe.

Czytaj dalej


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego