1. Dopytaj, jak dziecko samo rozumie i interpretuje to, co się stało
  2. Pozwól mu wyrażać wszystkie emocje i zapewniaj, że są czymś normalnym
  3. Nie chroń go na siłę, np. przed zobaczeniem zwłok, przed uczestnictwem w pogrzebie
  4. Nie zatajaj przed dzieckiem prawdy, nie przekonuj, że zmarły „ zasnął” albo „ wyjechał”
  5. Odpowiadaj na wszystkie pytania dziecka w szczery, dostosowany do jego etapu rozwojowego sposób
  6. Nie narzucaj dziecku jednego sposobu przezywania żałoby
  7. Podkreślaj, że zmarły nie przestał kochać dziecka i że nie popełniło ono żadnego błędu, który wpłynął na jego odejście
  8. Bądź przygotowany, że dziecko może zaczynać przezywać żałobę dopiero po upływie kilku miesięcy, kiedy sytuacja się uspokoi
  9. Unikaj osadzania, moralizowania i wartościowania
  10. Nie narzucaj dziecku jednego sposobu pomocy, bądź uważny na potrzeby, które wyraża

                                                                                               Opracowanie : Agnieszka Wałęsa


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego